ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
فەقێ فیداتم...
فەقێ گیان ڕۆیە سەد جار فیداتم
مونتەزیر جەماڵ بەژن و باڵاتم
بەندەی کەمتەرین خاک ژێر پاتم
چەمەڕای ڕەحمەت وەعدە و سەعاتم
ئومێد هەن خالیق کەرۆ خەڵاتم
شەو و ڕۆژ دایم جە خەیاڵاتم
دەروێش فەقیر حاجی دەرگاتم
وەیەک شاد ببۆ حەیات مەماتم
یاشا ئامانەن هەر جە سەناتم
عاجز و مەحزوون بێ دەستەڵاتم
دەروون جە وەسواس بێ ئیلتیفاتم
یا زات بێچوون هەر جە پەناتم
بار کێش دەوران جەور و قەزاتم
شاکر و مەشکوور قانیع قنیاتم
جامەی مەجازی کەم واجیباتم
خەزنەی دڵ مەملووء پڕ مەقالاتم
جارێ مەوقوفم وەبێ ئاڵاتم
دەخیلەن فەقێ شاهید ئیسپاتم
دوعام پەی کەرە بزان براتم
پەی نەزان ماچە شیعر و ئەبیاتم
دڵ سەردان مەکەن پەند ڕووی بەساتم
ئەر قەبووڵ کەرۆ هەق بەدەلاتم
سەرگەردان نەکۆ وێڵ وڵاتم
یاهەق بدەری سەبر و ئەباتم
مات سەرگەردان بەحر هەیهاتم
عەزیزم فەقێ ڕۆحم چە لاتم
تۆ فەقێی خاسی بەندە مەڵڵاتم
چەمەڕای ئافاق چە خۆرهەڵاتم
پەی نویسنای کیتاب شاگرد خەیاتم
موشتاق وە ئاواز دەنگ و سەداتم
شەو و ڕۆژ دایم موحتاج دوعاتم
چە حزوور پیر جە مودەعاتم
فیدای زەرب دەست شار زەغداتم
ڕوئیای هەوەڵناک تەڵخ کەرد ئەوقاتم
گا پڕ، گا خاڵی، مەئیووس و ماتم
یاهەق قەبوڵ کەی دۆعا و حاجاتم
گیر وەردەی گەرداب عەجەب حاڵاتم
خودای بان سەر بدەی نەجاتم
قەبووڵ بکەری ئەی دەخاڵاتم
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit