ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٢. ئیبتیدا بە نام حی لا یموت
ئیبتیدا بە نام حی لا یموت
ڕازق و ڕەزاق موور و عەنکەبووت
ئەسڵ و فەرع چون یەک گشت بییەن مەخلووت
ڕزق قەلیل بییەن قووت لایەمووت
عالەم بێ ئەقواڵ نەداران سبووت
چەی وەخت و زەمان لازمەن سکووت
فیرقەی یارستان گشت بییەن پەرپووت
ئیتیفاق نییەن چەنی یەک مەربووت
تەقدیر قیمەت کاتب الخلوط
مەعلووم بۆ چە لای فیرقەی قەوم لووت
نویسنای کاغەز بیست فلس تەمام
ئیعلانم کەردەن پەرێ خاس و عام
ئوجرەت قیمەت هەم کاغەز وانە
چەهار فلسەن وەبێ بەهانە
نویسنای کیتاب سەترێ یەک فلس
بەیان بۆ چە لای قەوم نادرووس
دۆعای نەزڵە بڕ بیست و پێنج فلس
مەعلووم بۆ چە لای قەوم یەقین سس
دۆعای تەعبە بڕ یەک چارەگ دینار
قیمەتش کەمەن وەچار و ناچار
دۆعای بازووبەند یەعنی نیم دینار
چە کیتاب جەفر مەعلوومەن ئیزهار
سەێر تاڵع کەردەن وە بیست فلسەن
ئەر سەد بواچان مەڵڵا موفلیسەن
تەرتیب ئاداب هەم پەرێ...
وە دە فلسەن بەیان بۆ قیمەت
تەرتیب دۆعای هەم حەلل مەربووت
وە چوار سەد فلس بە غایەت مەزبووت
دۆعای بیماران ئەتفاڵ سەغیر
وە چواردە فلس کەرەم کەر تەقدیر
دۆعای بیماران ئەشخاس کەبیر
وە هەژدە فلس مەعلوومەن دڵگیر
وەهەشت فلسەن جەنابت ئەرقام
ئیعلانم کەردەن پەرێ خاس و عام
ئوجرەت قیمەت هەم عەقد و نیکاح
وەسێسەد فلس مەعلوومەن موباح
مەحەببەت نامە پەرێ ژە مەئیووس
چە لای مێرد وێش ببۆ خۆشەویس
پەنجا فلسەن هەم عەلیالئووسووڵ
ساوەر و داندۆک هەم کەرۆم قەبووڵ
دۆعایە دیگەر بۆ حەل شەق وەسێن
ئەی فیرقەی ژەنان مەعلوومەن قورشەین
دۆعایە هەنی پەی خەوف و خەتەر
وەچل فلسەن مەعلوومەن یەکسەر
دۆعای گووشا دڵ بەخت دوختەران
وە سێسەد فلس مەعلوومەن عەیان
حەقەلعەزائیم پەی ماڵ سەرقەت
هەم وە پێنج ڕوپیە مەعلوومەن قیمەت
دۆعای تێغ بەند ئیمام عەلی
وە پێنج سەد فلس مەعلوومەن بەللی
دۆعایە هەنی یەعنی گوللە بەند
وە دوو دینارەن وەبێ چون و چەند
دۆعای دیگەر بۆ تفڵ خۆڵ خۆر
قیمەتش مەعلووم یەک مریشکێ سوور
غەیر ئەز مەڵڵایی نەدارۆ سەنعەت
سەرمایەم ئێدەن بێ مزە و مننەت
هەر کەس ڕازییەن وە موعامەڵە
مەعلووم ئەو شەخسە غایەت کامڵە
هەر کەس وەی قەوڵە ببۆ دڵ گران
مەعلووم... چە فیرقەی...
ئەر پارە نەبۆ حونطە یا شەعیر
مومکینەن چە لای دەوڵەمەند فەقیر
وە قەوڵ ئی قانوون مۆ کەران ڕەفتار
ئیناثەن ذکوورەن صیغار و کیبار
هەرکەس چی قانوون کەرۆ ئیختیلاف
چە لای خوداوەند هیچ نمەبۆ عاف
سەد حەیف نەمەندەن مێردان سەڕاف
گەوهەر شوناسان دوورەن چون کۆی قاف
یە مەڵڵا واتەن ڕەنجە ڕۆیی یەن
ساکن ماوای عەرەب کۆیی یەن

پەراوێز edit