ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١١. ئیبتیدا بە نام حی ذوالجلال
ئیبتیدا بە نام حی ذوالجلال
پادشای بێباک بێ میسل و میسال
لازمەن شەرحێ بارین وە مەقال
زەمانەی زەندیق بەدبەختی ڕەجال
نەهیچ گرۆهێ نەمەندەن ئەقوال
گشت بی وە مۆدە حەیا پایماڵ
هەر کەس نی زەمان داشتە بۆ ئەمواڵ
هەر ئەو مەقبوولەن نە ڕووی ماه و ساڵ
ئەر سەد عەیبش بۆ بە وێنەی غرباڵ
ما یشوف عیبه و لا یدیر بال
مائیل وە حەرام بێزار چە حەڵاڵ
دەور ناکەسەن زەمانەی دەججاڵ
عەیبش بێ هوودەن چە بەحس و ئەحواڵ
ئەفعال مەردم ماوەر وە خەیاڵ
گەنم بێ قیممەت ئەرزەل چە زوخاڵ
گڵە سەر وە جۆ نمەدۆ بەقاڵ
چە گێڵ حونطە عاجزەن کەییاڵ
وە فسق و فاسق مەردمان مەیال
چە حوب عوزری کەس ناکا سوئال
یە ساڵ مارەن وە گفتەی ڕەمماڵ
ئەمر هەزاران خالیق کەرد ئیرسال
چە مەغروری کەس نمۆ وە جەووال
موئمین ئەو کەسەن سالم بۆ چە قال
وێش کەمتەر گێرۆ چە ئەدنای مناڵ
نەک دایم توند بۆ وێنەی بای شەماڵ
لای حەق یەکسانەن پادشا و حەماڵ

پەراوێز edit