ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
ئاخر گفتارم...
گشت نیشاندەران ئاخر گفتارم
گفتار بێ نیشان مەدۆ ئازارم
بەندە قاپی یۆم نیشاندا وەنەت
قاپی یەک دیشەن بواچۆم پەنەت
هەق فرسەت بدۆ دڵشادم کەرۆ
کەس بێکەسان نەجاتم دەڕۆ
حەوڵت پەی مەدی ماوەری بەشت
وەشەرتێ چەنیم هیچ نەبۆ غەشت
بەندەی گوناه کار دڵشاد شارە
ئۆمێد گەورەم وە چواردە یارە
ئەتۆ مەواچە سەی چۆ سەوز یارە
چۆ سەوز نە جوملەی گشت گوناه کارە
ئەی ئەی سەیید حەمە دڵ جەلا دەرم
دڵشادم کەرۆ ئاغای قەمبەرم
بەزمانی سەیید چۆ سەوزەوە بۆ فەقێ حەمە حەیدەر

پەراوێز edit