ئاڵەکۆک

ئاغا عینایەت add_a_photo
ئاغا عینایەت دیوانی ئاغا عینایەت
٨. جواوی ئاغا عەنایەت بۆ موحەممەد بەگی ڕۆستەمی
دۆستەکەی گیانی ڕۆستەمی نەژاد
نامەی شیرینت خەمان دا وە باد
ئەشعاری مەربووت مەعدەنی شعوور
سەیقەل کریابێ بە وێنەی بلوور
موناجاتی خاس دڵ پەسەندیدە
وانام و ساوام وە هەر دوو دیدە
ئاهەنگی ئەشعار فیردەوسیت وەندم
جە دوڕ ئەفشانیت من حەیران مەندم
ئەشعارت جە لام وێنەی شەکەرەن
من جە واتەی وێم قەلبم پەکەرەن
حەیفەن قاتی بۆ ئەو شیرین وەی تەڵخ
ئەو ئاوی سافەن ئێد لەجەن هەم بەڵخ
ئەو دانەی گوهەر ئێد سەنگی خاران
ئەو پارچەی حەریر ئێد کۆنەی شاران
ئەو خشتی میعمار باش هۆسای یەمەن
ئێد کەلارە کۆن گڵ و خاک و شن٭
فیعلەن ئەساسەی تەحریرم نییەن
پەی سەبتش ئایر نە قەلبم شییەن
نیگاش مەداروون تا دەرجش کەروون
هەر وەخت وەسیلەش وە دەس باوەروون
قاتی پاتی بۆ خاس چەنی خراو
تا بۆ وە شەربەت شەکەر چەنی ئاو
یادگارییەن پەی کەسێ مانۆ
شایەت دروودێ پەیمان بکیانۆ
وەسیلەش فەوری حازر دیاری
دەرج کەردم نە فەوق پەی یادگاری
ئیزهاری مەئیوس کەم سەوادی وێت
بێ عیلم و تەحسیل نامورادی وێت
کەردەبێت وە لام منیچ هەر بەو دەرد
جە کول کەس بەتەر کەم فام و ڕەنگ زەرد
دمای پەنجا ساڵ ڕەنج و کەردەی وێم
ئیسە سابتەن مەعلووم بییەن لێم
هەرچێوم کەردەن کول پەشیمانم
هەر یەک دەردێوەن نە ڕووی زامانم
ئینە کول باعیس بێ ئیتلاعییەن
بێ خەبەر نە چەرخ دنیای فانییەن
بێ عیلم و سەواد جە نادانییەن
عاقڵ کەی کارش پەشیمانییەن
بازە با سووچیۆ وەی داخ و وەی دەرد
جە هەردوو دنیا مەحرووم و دڵسەرد
بەڵام عەزیزم تەقسیرمان نییەن
مەحەل موحەققەر تەنگ و وردییەن
مەدرەسەی علووم عەقڵ و فام و بەخت
یا سایەی دیوار یا نە پای درەخت
فەیلەسووفی عەقڵ کانی مەعریفەت
ڕەواج دەهەندەی عیلم و شەریعەت
ئەو ڕۆ نیشانەی دەر وە دەرمان بی
مەلا عەلی مراد، تەعلیم دەرمان بی
ئەو ئێمەش یاونا وەی پایەی بڵەند
شیخ الازهر بی ئەو پیری پڕ فەند

پەراوێز edit