ئاڵەکۆک

ئاغا عینایەت add_a_photo
ئاغا عینایەت دیوانی ئاغا عینایەت
٧. نامەی ئاغا عینایەت بۆ شێخ عەزیزی کوڕی شێخ فەتتاح
عەزیز بەتاڵەن...
فیکر و خەیاڵت یەکسەر بەتاڵەن
ئارەزووت دایم هەر پەرێ ماڵەن
مەلاقات کەردەی ئێڵ و عەیاڵەن
زیندەگیت حەرام ئەوقاتت تاڵەن
مەر ڕەحم خالق وەرنە مەحاڵەن
شەو و ڕۆ دایم هەر نە خەیاڵەن
فیکرت شمارەی هەر ماه و ساڵەن
هیمەت بابۆت پیر کەماڵەن
دۆعای موستەجاب دایم نە حاڵەن
ئەرچی کارمان نەیاوان کاڵەن
ڕەحمی مەشایخ هەمڕای خەیاڵەن
خواوەن هەر وێش ساحێو جەلالەن
عەفوو کەرەمش شامیلی حاڵەن
ئەر مەیلش ببۆ کەرەم بکەرۆ
ئارەزووی شاهان وەباد مەدەرۆ
هەر کەسێ کارێ چەنیمان کەردەن
هەر پەشیمانەن تا وە ڕۆی مەردەن
ئومێد هەر تۆنی پادشای شاهان
تەخت و بەخت مەدەی وە ساحێب جاهان
قەترەیێ شەفا جە خەزانەی غەیب
حەواڵە کەرۆ خالق لاڕەیب
دڵ تەنگمان مەکەر وەسەن عینایەت
ئومێد هەن کارمان یاوان وە غایەت

پەراوێز edit