ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٧٣. میرم هەتا وەفا و تەوازوع شیعارتە
میرم هەتا وەفا و تەوازوع شیعارتە
یەزدان موعین و حیرزی دۆعای ئێمە یارتە
بولبول لە فیرقەتی گوڵە کەوتۆتە حەلوەلا
یا دەممە بەم بەیانییە وا بێ قەرارتە!
شوکری خودا بە تیری توهەمتەن وەک ئەشکەبووس
سینەی عەدوو بە تێغی حەسادەت فگارتە
بێخود ئەسیری مەعریفەتت چۆن ئەبێ نەبێ
تۆیێ کە شێری بێشەیی عیرفان شکارتە

پەراوێز edit