ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٢٠. ئەم زاتە کە ماڵ مودیری هەولێرە
ئەم زاتە کە ماڵ مودیری هەولێرە
هەم سەییدە، هەم شاعیرە، هەم چاوتێرە
بۆ ئێوەیە ئەم ڕوباعییەی نووسیوە
مەمنوونم ئەگەر کەو شک ئەبەن بینێرە
***
بەندە کە دەمێکە لێرەم و میوانم
پەیوەندی جەنابی «سافی»ی ئێرانم
یەعنی بە ئومیدی زیارەتی دانیشتووم
ڕۆح هاتە دەرێ، کەچی نەهات جانانم

پەراوێز edit