ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
١١٣. کە پرسیم ساڵی تەئریخی زەفافی قرة العینم
کە پرسیم ساڵی تەئریخی زەفافی قُرَّةُ العَیْنم
خیرەد دەرلەحزە فەرمووی: کارِ خێری لێ مبارک بێ

پەراوێز edit