ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
١٠١. لە بێخود ویستیان بۆ کۆچی شێخ ئەحمەد لەقەب موختار
لە بێخود ویستیان بۆ کۆچی شێخ ئەحمەد لەقەب موختار
بە هیجریش ساڵی تەئریخی بڵێ ئەو پیری وەستایە
ئەویش فوجئی لە تەئسیراتی خەرقی عادەتی مەرحووم
بە حەرفی جەوهەری نووسی کە قازی جنّت آرایە

پەراوێز edit