ئاڵەکۆک

مەلا حەسەنی جەوهەری add_a_photo
جەوهەری دیوانی جەوهەری
٣١. نووکی قەڵەمی جەوهەری بڕوانە چ تیژە
نووکی قەڵەمی جەوهەری بڕوانە چ تیژە
بۆ ک... نی موخالیف زە... ەرە تیری قەزایە
بۆ سەعیدخانی ئەدهەمی باغچە

پەراوێز edit