ئاڵەکۆک

مەستوورەی ئەردەڵان add_a_photo
مەستوورە دیوانی مەستوورە
٧. خەسرەوم نەوەن
خەسرەوم نەوەن...
کۆر بام جە دیدە یە ساڵی نەوەن
تەمام مەنسووبان، ئەر ڕۆ، ئەر شەوەن
مات و سەرگەردان بێ خورد و خەوەن
نە دووریی خەسرەو مەدان وە سەردا
یەخە تا دامان وستەن بە وەردا
ماچان: مەر خەسرەو سەرمەستی خاوی؟
مەر بێزار نە سەیر شکار و ڕاوی؟
یە وەخت و وادەی سەیر و شکارەن
سەحرا پۆشیدە سەبزەی وەهارەن
خیابان سەبزەن چون زومەڕەد ڕەنگ
بوڵبوڵ مەشغووڵەن بە ناڵەی ئاهەنگ
گوڵسورخ نەمەندەن ڕەنگ نە جەمینش
شەقایق ڕەوان ئەشک و ئەسرینش
نەرگس حەسرەتمەند نە دیداری تۆن
داغداری باڵات، ئەر شەوەن، ئەر ڕۆن
شەوبۆ نە کۆهسار [هەر داد پەلاش]
بەنەفشە و ڕەعنا نەوحە و عەزاش
زێبا و نەستەرەن چەنی سیسەنبەر
ئەلوەداشانەن پەی شای لاڵ کەمەر
سۆسەن و لالە ئەگەر بە داخەن
گوڵەزەرد پەرێت نە ئاخ و داخەن
گوڵ زەمەق پۆشا لیباسی ماتەم
ئەو داغداری تۆن شای دارا حەشەم
هەر یەک وە ڕەنگێ داخ وە بانی داخ
نە داخی باڵات سەرتاپا قەڵاخ
نەوحەخوانی تۆن نە باغی خەسرەو
جەم بەستەن نە دەور ئوتاغی خەسرەو
خوسووسەن «سوڵتان» مەحزوونی موزتەر
مەناڵوون پەرێت جە زەینەب بەتەر
مەواچوون: فەریاد فوغانم خەسرەو
ڕەنج بەردەی بێ سوود وە بادم خەسرەو
عەزیزی نازار باوانم خەسرەو
بینایی بە ڕاست چاوانم خەسرەو
نەهاڵی تازە پەی یاوام خەسرەو
ئاتەشپارەی جەنگ هەم داوام خەسرەو
موونیس چەنی دەرد هەم غەمم خەسرەو
مەلوولی زەنجیر ستەمم خەسرەو
وە دەستی ئازار عەلیلم خەسرەو
نە دامانی خاک زەلیلم خەسرەو
نەو قەبری تاریک دەستاخم خەسرەو
ساحێب سوپا و سان بەیداخم خەسرەو
برای مەنۆچیهر سیفاتم خەسرەو
کۆچ کەرد وە ڕاگەی نەهاتم خەسرەو
جوانی بیست و نۆ ساڵەم خەسرەو
دڵخوشی ماتەم نە عاڵەم خەسرەو
بەبێ تۆ وێڵم نە هەردان خەسرەو
قەسەم بە ئیعجاز شای مەردان خەسرەو
تا ئەو ڕۆ سەحرای مەحشەر مەخێزۆ
شەرت بۆ ئەسرینم بە گڵکۆت ڕێزۆ
لاڵ بام جە زووان، کۆر بام جە دیدە
نە دووریی باڵات، شای پەسەندیدە
هەرچەند مەگرەوو بە زاری و خورۆش
جارێ تەر دەنگت بژنەوون بە گۆش
هیچ دەنگێ نییەن پەی ساکنیی دڵ
وێڵ و سەرگەردان خەرگاو و خجڵ
مەناڵوو زار زار بە دیدەی غەمبار
ئەسرینم ڕەوان چون سەیلی وەهار
یە زایەڵەی شین ڕۆی ڕەستاخێزم
مەگرەوو زار زار پەی شای پەروێزم
مەواچوون: خەسرەو قەزات بە گیانم
مەڵهەمی دەروون ڕێشی بوریانم
بەو خودا قەسەم واحید و فەردەن
نە تۆ زیادتەر کەسم نەمەردەن
شەو و ڕۆ نە هیجر داغی باڵای تۆ
هەر مەواچوون: داد، هەر مەکەروون ڕۆ
مەواچوون: هەی داد، شای خەسرۆم ڕۆ
جێگەی گشت کەسم نە جای بابۆم ڕۆ
مەحرەمی ڕازان جەی وەرتەرم ڕۆ
دڵداری عەزیز هەم دڵبەرم ڕۆ
نە یاگەی بابۆم جێگەی خوێشم ڕۆ
ئیسە سەر دەفتەر ڕۆژی ڕەشم ڕۆ
ساحێب وەفا و شەرت جای هاوارم ڕۆ
ئەنیس و موونیس غەمگوسارم ڕۆ
شەوکەتی جەمیع ئەردەڵانم ڕۆ
خامۆشیی چرای نۆ باوانم ڕۆ
نەهاڵی دەوڵەت لافاو بەردەم ڕۆ
جە نەخلی شادی بەر نەوەردەم ڕۆ
ئەمیری ئەعزەم کوردستانم ڕۆ
مایەی دڵخۆشیی دۆستانم ڕۆ
سەرداری ساحێب موڵک و ماڵم ڕۆ
مەجنوونی چۆڵگەرد پەشێو حاڵم ڕۆ
خەسرەو، خۆم فیدای ناکامیی کامت
فیدای جوانیی نیمە تەمامت
چۆن مەبۆ - ئاغەم - نە ڕای دەهری دوون
من ساغ و سەلیم تۆ بە سەرنگوون؟
ئومێدم بە حەق دانای زولجەلال
منیچ هەر بەو شەرت شێخان کەم بە ماڵ
تا جە ڕووی خەسرەو نەبوون شەرمەسار
بشوون وە خدمەت شایی جەم ویقار
ئیسە تا زیندەم قەلبم چون کەواو
جە دووریی خەسرەو مەسۆزۆ بە تاو
«عیزەت» دۆعا کەر وەس بدەر گەزاف
مەشی بەو مەکان بە یەقینی ساف
کوردیی گۆرانی

پەراوێز edit