ئاڵەکۆک

مەلا حەسەنی دزڵی add_a_photo
دزڵی دیوانی مەلا حەسەنی دزڵی
١٣. شینێک بۆ عەبدوڵڵا بەگی شاعیر
دنیای بێ بەقا، بێ شەرت و بێ قەوڵ
جای حیرس و تەمەع، جای تەقالا و حەوڵ
جای ناتەمامی بەدی و بەدنامی
هەر ڕۆ بە وێنەی فۆتەو حەمامی
وێرانەخوازی، وێنەی بایەقوژ
عەجووزەی دەوران، کۆنە فەرادکوژ
ئاخر چی فەرزەند جە دایە کەردی؟
چی نەوجەوانان، نە تۆی گڵ بەردی؟
چەن خانەدانت شێونا وەهەم!
جە کەیقوباد و جە جەمشیدی جەم!
چەن دەم و دەسگا جە بێخ هورکەندی!
گردت کیانا و تۆ وێت هەر مەندی!
ئاخر تۆ مەگەر گلاراوتەن؟
یا چون باخەوان نۆبە ئاوتەن؟
نەونەمامەکەی تەکیەی باهوا
سەردەستەی ڕەشتەی دیە ئاهوا
من پیرۆزە بیم پەی تۆ نگینم
فەرزندی ئازیز ڕۆڵەی شیرینم
هەزار و سێسەد شەست و چوار بێ
ڕۆحش وە رضوان بەهەشتی یار بێ

پەراوێز edit