ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٧٥. یا زات دانای هووەیدا و پەنهان
یا زات دانای هووەیدا و پەنهان
ڕەحمەت و غەزەب تۆ بێ ئینتیهان
ئەمنییەت جە ئێد مایەی عەزابەن
مەئیووسی جە ئێد مایەی عیقابەن
دڵ نە تۆی زیندان تاریک عیسیان
مەحبووسەن وە دەس نەفس پڕ توغیان
گەردەن ڕەجا و خەوفش زەعیفەن
شەو و ڕۆ نە فیکر ئەی دنیای جیفەن
عومرم وە ئاخر یاوا و هیچ حاسڵ
نەکەردم ئیسە مەندەنم ماتڵ
بۆ وە حۆسن فەزڵ وە بێ موقابیل
ڕەحمێ کەر وە حاڵ فەقیر سائیل
بادەی حوبب وێت پەرێم کەر نازڵ
بەڵ جە دەس نەفس سەر کێش غافڵ
نەجاتم بدۆ دڵم بۆ مائیل
وە زیکر یادت چێش نەبۆ زائیل
ڕەجا و خەوف دڵ قووە بسانۆ
لا تَأمَنوا و لا تَأیَسوا وانۆ
فیکری دنیای دوون تێشدا نەمانۆ
سیوای زیکر زات تۆ هیچ نەزانۆ
بەڵ ئاخر نەفەس چون دێو لەعین
پەی سەلب ئیمان ئاما نە کەمین
دڵەی وە بادەی لوتف تۆ سەرمەس
وە بازووی تەوحید پاک فریاد ڕەس
بنچینەی حیلەش بدۆ وە هەم دا
ڕای مەکر و کەیدش نەبۆ نەو دەمدا
نە شەڕ فیتنەش خەلاس بام مەهجوور
ئیمان سەلامەت یاوون وە حوزوور

پەراوێز edit