ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٧٣. های هەدیەی ڕێحان چەنی گوڵ دەستە
های هەدیەی ڕێحان چەنی گوڵ دەستە
وە ڕشتەی مەحکەم مەحەببەت بەستە
ها تێشدا شەبیه لێو و زوڵف و خاڵ
کیاستم ئەو خدمەت شای موشکین غەزاڵ
پەی سیدق ڕەغبەت داوای موشتەری
نە بازاڕ حوسن جیلوەی دڵبەری
کڵافە کافین پەرێ خڕیدار
شەرت ئێدەن تەقسیر نەبۆ پەی دڵدار

پەراوێز edit