ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٧٠. های دڵە دیسان ڕووت دا وەهەمدا
های دڵە دیسان ڕووت دا وەهەمدا
چێشەن مەوینوون های نە ماتەمدا
پەشێویت شاهید دەردی بێ دەوان
شێوەت شێویان، شادیت گشت لوان
مەر ستارەی بەخت تاڵەت بەعیدەن
---- دەم جە بەزم عیدن
یاران گرد سەرشار بەزم هامسەران
مەست بادەی وەسڵ گرۆی دڵبەران
گیان ئامادە پەی فیدایی دڵبەر
سیوای جەفایی زەدەی زام خەتەر
یەکێ شیرین کام نوقڵ ڕاز لەیل
یەکێ گۆش وەساز وەش ئاواز کەیل
یەک، شەو بۆی شەوبۆی گێسوو مەس کەردەن
یەک، دین دیدەی دەڵبەر هۆش بەردە
یەک مەرام تام دڵ پڕ جە شادی
یەک مەشغووڵ کەیف گەردەن ئازادی
یەکێ هامجەلیس دایم چەنی دۆس
یەکێ مەکەرۆ شەو و ڕۆ پابۆس
بەڵام من مەحرووم بەزمی یارانم
تەشنەکەی کۆگەرد سەر کۆسارانم
دایم تەڵخ کام زار هیجرانم
هایم و بێهۆش مات و حەیرانم
بۆی توڕڕەی موشکین دوور جە مەشامم
نەداروون خەبەر جە سوبح و شامم
دەروون پڕ جە خەم دڵ جە مەرام دوور
مەهجوور خدمەت شای دیدە مەخموور
دیدە نابینا، پا وشکی مەینەت
جەستەی خەستەی هیجر یار پڕ بەینەت
سا هەنی چەنی یاوون وە مەحزەر
وێم کەروون وە فیدای شای جەبین ئەنوەر

پەراوێز edit