ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٧. ئاهوو ئاه وەردەی دیدەی مەخموورت
ئاهوو، ئاه وەردەی دیدەی مەخموورت
قەمەر، خجڵ بەرق جەبهەی پڕ نوورت
وەفات چەنی من مەنشووری عام بی
مەیلی لەیل ئاسات چەنەم تەمام بی
تا وادەی وەفات، وەفات تەمام بی
مەیلەکەت جەلام ئەعلای مەرام بی
وەشڵە وە حاڵم مواتن یاران:
ڕەقیبان حەسەد مەوردن جاران
جە ناکا کاڵای بێ مەیلیت پۆشا
مەی بێ وەفاییت چەنیم هەم نۆشا
بۆی توڕڕەی شیفای وەبای مەوت ئەسەر
جە من پەنهان دای غەزاڵەی دڵبەر
ئیسە دای وە بای خەم پەرێم سەردان
حەسرەت حەرارەت نە جەستەم وەردان
جەی وەر بادەی وەسڵ تۆ هەر چیم وەردەن
ئەی دەردە گردش پەنەم قەی کەردەن
دەخیلە سا دەی وادەی ئیحسانەن
شیفای ئازارم جە لات ئاسانەن
فێسەکەی نەفیس یاقووتیت کەچ کەر
زاهیر بۆ تەمام زوڵف بۆ عەنبەر
یەخەی سوخمەی خەز خاسەی فەرەنگ کار
لابەر جە سینەی سافی جیلوەدار
تا جارێ ترنج سینەت عەیان بۆ
نەشئەی بۆش چەنی بۆی عەنبەر بۆی تۆ
پەی پەی بەیۆ پەی تۆی دەماخ و دڵ
دافیع بۆ پەرێ ئەی دەرد موشکڵ
جە مەمڵات وە خاس مەملوو کەر قەدەح
نۆشاش زوو مبۆ وە مایەی فەرەح
ساکن مبۆ تاو حەرارەتی تەن
نەجاتیم مبۆ جە گردین میحەن

پەراوێز edit