ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٦٦. کێن وە سەد هەزار تەمتەراقەوە
کێن وە سەد هەزار تەمتەراقەوە
چون حۆران وەسەر شا بوراقەوە
بەو جە لای جەمین بەرق و باقەوە
بەو ئەبرۆی پەیوەست جفت و تاقەوە
بەو بازووی شیرین سیمین ساقەوە
بەو کاڵای قەشەنگ قەبای تاقەوە
سیوای سەر دەلیل وەی ئفاقەوە
کێن شوهرەتش بۆ وە ئافاقەوە؟
جەفایی وە کۆی ئیشتیاقەوە
چون دیا دڵبەر وەی سیاقەوە
هیچ نیەن وە تەنگ دووی عوششاقەوە
چون فەرهاد وە ڕووی تاق واقەوە
وەی کام پڕ ژار بێ مەزاقەوە
سەر نیا وە کۆی ئەلفیراقەوە

پەراوێز edit