ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٦٣. ڕشتەی عەشقی دڵ سەودایی خەستە
ڕشتەی عەشقی دڵ سەودایی خەستە
وە گێسووی سیای دڵبەر پەیوەستە
دەستی مەیلش دا نەو زوڵفی دەستە
لەرزانەوە تای ئەو ڕشتەی بەستە
یانێ یە ئیمای ئاماتەن دەی بەی
بنۆشە بادەی وەسڵم پەیاپەی
بەو موژدەی دڵ شاد لووام ئەر حوزوور
دیم نیشتەن دڵبەر پیشانی پڕ نوور
قیام دا وە قەد سەروان پەی خجڵ
لادا تای نیقاب ئەو بەدر کامڵ
ڕەحمێ کەرد پەنەم قەدەح نا نەدەست
دەورێ دا نۆشام مەی، دڵ جە خەم ڕەست

پەراوێز edit