ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٦٠. پەروانەی شەیدای شەمع پێشانیم
پەروانەی شەیدای شەمع پێشانیم
قامەت خەم وە خەم ئەبرۆی کەمانیم
سەودایی سەواد نوختەی خاڵەکەم
هەراسان لێو لەعل ئاڵەکەم
دڵ نە بەند تای گێسووی موشک بۆم
عاشق وە شێوەی قەمەر بێز ڕۆم
نامەی دەروون سۆز جەفا و دەرد ئامێز
یاوا وە خدمەت ئاهووی زوڵف دێز
هامفەردەکەی وێت «شەهید» دەردان
واناوە پەرێم سەراسەر فەردان
حاڵی بیم یەک یەک فەرموودەی خاست
شۆر عەشق دڵ پڕ سۆز ڕاست
ئەوەڵ کە خالیق مەوجوود و مەعبوود
ئاوەرد نە عەدەم شێوەم ئەو وجوود
وجوود دەردان چەنی وجوودت
هەم گەردەن تا وەخت فەوت و نەبوودت
هەنێ خەتایێ مگیر جە شێوەم
ئەر تۆ لێوەنی مەجنوونی لێوەم
«وبعد» بەو زات ئەی شێوە کەردەن
ئارامش جە دڵ پەشێوت بەردەن
تا عەکس شێوەم نە تۆی جام دڵ
بێ گەرد وزەڵاڵ تۆ دارۆ مەنزڵ
وە بێ مەیلی من مگیرۆ گەردێ
میاوۆش سزای بەدعەهدی دەردێ
وەفا چەنی من وێنەی تۆ و جەفان
جەفای تۆم جەفان سەفای تۆم سەفان
هەرکا ئەو لوا مەر ئەوسا ئێد شۆ
دۆعای تۆ پەی من وەفای من پەی تۆ
ئەم پارچە شیعری «شەهید»ە لەسەر زمانی «شاهیدی» وەڵامی «جەفایی» ئەداتەوە

پەراوێز edit