ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٥٧. نەسەر سەتحی بەرز کەپری خەم عەموود
نەسەر سەتحی بەرز کەپری خەم عەموود
بیساتم حەسرەت پەی وەسڵی مەقسوود
سەر نە سەر بالین عەجز و مەلالەت
تەن نە تۆی لیباس ڕەنج و کەسالەت
پەتیەی سیا ڕەنگ تان و پۆ خەفەت
کێشام بەسەردا لۆنگ قەیس سیفەت
دیدەم شی نەخاو چەنی دیدەی بەخت
خاوێ نموونەی مەوتم بی نەو وەخت
بەختم جە ناکا هۆردا باڵ چەم
تمەز دیاردا سەر دەلیل ڕەم
پەی بێداری دڵ من نەخاو خەم
ئاما غەزاڵەی پڕ وەفاو کەرەم
پەنجەی مۆبەت دا نە بەتیەی خەفەت
لادا بێدار کەرد دڵەی خەم سیفەت
گۆشی دڵ شنەفت سەدایی یا صُب!
قم فاغتَنم جاء الیک الحُب
قمت نظرتُ رٲیتُ حوراً
افادت قلبی روحاً سروراً
بەڵام ئاخ ڕەقیب نمازا تەمام!
بنۆشم بادەی وەسڵی جەبین جام

پەراوێز edit