ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٥٦. نەسیم موونیس گێسووی نیگاران
نەسیمی موونیس گێسووی نیگاران!
مەحرەمی ئەمین ئاسانەی یاران!
بۆ بدیە ئەحواڵ جەستە و دیدە و دڵ
دەروون دووری دۆس چێش کەردەن حاسڵ؟ !
جەستە موبتەلای دەرد بێ دەوان
نە دەست حیکمەت لوقمانی لوان
سەیل چەم ناڵەی سەخت دڵەی وێڵ
عەیانەن جە دین نەهر دەروون لێڵ
دووی دەروون چون تەم یاوان وە کاوان
شۆ وە خدمەت شای وەفا فراوان
چون یاوای وە جای بەزم نەوهاڵان
سەیرانگەی پڕ بۆی نافەی غەزاڵان
بناڵە وە یاد ئەی بەدبەختەوە
زەلیلەن وە دەس حاڵ سەختەوە
چی هامفەردەکەی ساحیب عەقڵ و فام
هامدەرد و دڵسۆز پڕ شەرت و وەفام
دڵ «شەهید»ی عەشق محبووبی شیرین
مەحرەمی حەریم غەزاڵەی موشکین
زوو مەبۆ بێدار بشۆ وە تەمکین
تەفسیل ئەحواڵ جەفایی غەمگین
دائم الاوقات موژەی چەم نمین
بەیان کەر جە لاش وە سەد سۆز و شین
ئەر وەفاش چەنیم باقی ماندە بۆ
مەیۆ وە حزوور دڵبەر چەنی تۆ
وەش شنۆی غیرەت وەفاش مەخێزۆ
ئەسرینان وە تاو نە چەم مەڕێزۆ
چون چەنی هامفەرد یاوای وە حزوور
ئاسانەی دڵبەر شای دیدە مەخموور
چون جیلوەی خورشید تۆی تار سەحەر
نە تۆی دەریچەی قەسر مونەووەر
سەر مارۆ نە دەر منمانۆ جەمین
مپەرسۆ ئەحواڵ خەستەی دڵ تەمین
دەخیل بواچدێ حاڵش چ تەورەن
وجوودش نەبیر دووری تۆ غەورەن
ئیرادەی ئامای مەئوای تۆ دارۆ
بەڵام پاش قووەی ڕەفتار نمارۆ
سەعات میقات دڵ لەیل و نەهار
دەقیقەی فیراق مەکەرۆ شومار
پەی وەسڵ ئاهووی توڕڕەی موشک بار
زوانش چەند فەرد کەردەن وە ئەزکار:
ئای پەرێ مەرهەم مەیل شیفادەر
پەی گەرد پاڵای دیدە ڕۆشەن کەر
پەی بۆی موشک بیز زوڵف شیرین ڕەنگ
دافیع پەی زوکام بینی پڕ جە ڕەنگ
وای پەی پیاڵەی سەفا بەخش دڵ
دەوایێ دەروون پڕ نە پێچ و چڵ
نەسیم ئەو مەرهەم ئەو گەرد و ئەو بۆ
باوەرە پەرێم گیانم فیدای تۆ
بەڵ وە بێ ئەڵەم بە وەسڵش شاد بام
دڵ نە بەند خەم دووری ئازاد بام

پەراوێز edit