ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٢١. دڵ سێراوی مەیل پەری پەیکەران
دڵ سێراوی مەیل پەری پەیکەران
ئەجزای تەن تێکەڵ عیشقی دڵبەران
مەستی بادەی وەسڵ زومرەی ئازیزان
سەر حەڵقەی فیرقەی ساحیب تەمیزان
مەقدەمت وە خەیر دوور جە ڕەقیبان
هەمیشە دەر وەسڵ باڵای حەبیبان
چەنی جەیرانان چون لووای وە خەیر
یانێ تەشریفت بەرد وە سەفا و سەیر
من وەجا مەندم دەروون پڕ جە خەم
مەحرووم بۆی ناف سەر دەلیل ڕەم
وە هەر دانەدا وە بێ هاوسەردان!
موانام ئەی فەرد وێڵ و سەرگەردان:
«ئای وە بێ یاران سەرگەردانە وێم
مەحروومی سەیران هامفەردانە وێم»
تەشریف خەیرت چون ئاوردەوە
وڵات دڵان ئاوا کەردەوە
وبعد دیدەم! سوحبەت گوڵان
پاسە ئاسان نین پەرێ بوڵبوڵان
کێ وەدەس ئاورد گوڵ بێ نێش خار
واسڵ وە مەقسوود کێ بی بێ ئازار
پەوکە پێکیان پای دڵت وە پەیکان
موژگان مەحبووب شۆخ وەش پەیمان
کەفارەتت بۆ دۆسی وەش ڕەفتار
بویەر جە نامای جەفایی خەمبار
چون تا ئاسانەت جە سەد جا ڕەقیب
جە مەیلی یاران ببۆ بێ نەسیب
مگیرۆم دامان جە گرد سەگ بەدتەر
نمازۆم وە لای «شەهید» دڵبەر
نامەی جەفایی بۆ شەهید

پەراوێز edit