ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
١٨. خەیلێ بێ مایەی دەروون وێران بیم
خەیلێ بێ مایەی دەروون وێران بیم
خاڵی جە ئەسباب سەفا و حەیران بیم
کەپر خەم ئەساس وجوودم بەتاڵ
جە بادەی خەمبەر وەسڵ مەه جەماڵ
دڵەی مەنزڵگەی بەزم شادی و شەوق
چۆڵ بی نە سەرجەم ئەو بەزم و ئەو زەوق
ناگا فەرەح کەرد دق الباب دڵ
داخڵ بی شادان بەو قەدیم مەنزڵ
چون تەشریف ئاورد ئاهووی سەر دەلیل
وە عەزم دیدەن ئەی وە دەرد زەلیل
ئاوا کەردەوە یانەی وێرانە
تازە هۆناوە ڕشتەی پەیمانە
ئەجزای وجوودم مەزەی وەسڵش چەشت
دیدەم وە سورمەی گەرد پاڵاش ڕەشت
نەزم بەزم زەوق دەروون دا تەزیین
فیدای وەفات بام غەزاڵەی موشکین!

پەراوێز edit