ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
١٧. خەیلێ بی خەیلێ دڵ جە خەم کەیل بێ
خەیلێ بی خەیلێ، دڵ جە خەم کەیل بی
نە تاسەی خەدەنگ موژگانی لەیل بی
لوام ئەو حوزوور نیگای سەر دەلیل
خەدەنگ ئەرزان کەرد، پەی دڵەی عەلیل
فیدای نیگات بام غەزاڵەی موشکین
تەئسیری تیرت دا وە دڵ تەسکین

پەراوێز edit