ئاڵەکۆک

ئەخۆل add_a_photo
ئەخۆل دیوانی ئەخۆل
٩٣. ئەم خاکە پاکە هی تۆیە و هی من
ئەم خاکە پاکە هی تۆیە و هی من
تیایا ڕزیوە بەسەد جۆر مردن
ئێسک و پروسکی باو و باپیرمان
نایدەین بەفیڕۆ و تاڵان بە دوژمن

پەراوێز edit