ئاڵەکۆک

موفتی پێنجوێنی add_a_photo
موفتی دیوانی موفتی پێنجوێنی
٧٢. داخی کەوای شۆڕ سەڵتەی تاقمکار
داخی کەوای شۆڕ سەڵتەی تاقمکار
دایم لە دڵما پێچ ئەدا وەک مار
عەبا و فەقیانە و لفکەی شان و مل
بۆ کوێستان زەمین لەکوێ بوون بە جل
بێجگە لەمانەیش سەرباری گشتی
مشکی و سرکەیی و جامانە و ڕەشتی
سەریان زل ئەکەن بەقەد کەلارێ
سەر یەک ئەکەون بار و سەربارێ
ئەم شاخ و داخە و ئەم دارستانە
ئەم بەفرە زۆرەی سەختی زستانە
جووتێ کڵاشی قاییم لە پەڕۆ
کاڵە و پێتاوی هەتاکوو ئەژنۆ
ئەمیان بۆ هاوین ئەویان بۆ زستان
پێویست بێ هەردوو بۆ بەرگی کوێستان
شاڵی سپاتی شیرینی تورجان
باد و باد کردی قۆڵی هەورامان
چاکترن لە گشت فاسۆنی ئەڵمان
جوانتر لە خام و فەنازی جاپان

پەراوێز edit