ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٨. بە قەسسابی وت مەڕ منت کەندووە پۆست
بە قەسسابی وت مەڕ منت کەندووە پۆست
مەحاڵە ئیتر کەس بە تۆ بێتە دۆست
سەرەو ژێری دەستی دەکا باوەشێن
تواضع ز گردن فرازان نیکوست

پەراوێز edit