ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٦٥. ڕووڕەشی وەک هاتووە دی هەر لە جەبهەی غەربەوە
ڕووڕەشی وەک هاتووە دی هەر لە جەبهەی غەربەوە
ڕۆژهەڵاتی سوورە ڕوویان نەک لە وەختی حەربەوە
ئەم قیاسە هەر کەسێ چاوی ببینێ تێ دەگا
شەرقیی و غەربی دیارە چی بە حەرب و زەربەوە

پەراوێز edit