ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٦٢. موبارەکبادی جەژنم لێ مەکەن کەی من ئەوەم جەژنە
موبارەکبادی جەژنم لێ مەکەن کەی من ئەوەم جەژنە
کە وەسڵم بۆ مویەسسەر بێ شەویش بێ ئەو شەوەم جەژنە
کە من قامەت خەمیدەی باری هیجرانم لە خەودا گەر
سەراپای بەژنی ئەو سەروە ببینم ئەو خەوەم جەژنە

پەراوێز edit