ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٦. کەس لە فرسەت ناگەڕێ کێ ئینتیزاری هەل ئەکا
کەس لە فرسەت ناگەڕێ کێ ئینتیزاری هەل ئەکا
خەڵقی مەجبوورە لەگەڵ ئەم سایقانە هەڵ ئەکا
حاجەت و دەوڵەت جەلال و نەگبەتە ئەم عالەم
خانە خانە پاش و پێش وەک داشیدامە هەڵ ئەکا

پەراوێز edit