ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٥. وەک خەڕەک چەرخی فەلەک دایم خەریکە با ئەدا
وەک خەڕەک چەرخی فەلەک دایم خەریکە با ئەدا
دوو کڵافەی میهر و ماهی خاوی بای دوولا ئەدا
وا سەری بازاڕی کۆنی گرتووە وەک مشتەری
چاکی ناسیوە بە دنیا تا قەد و هەودا ئەدا

پەراوێز edit