ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٤٦. سوبح پێ ناکەنێ تا بێ نەوایی شەو بە دڵ نەگری
سوبح پێ ناکەنێ تا بێ نەوایی شەو بە دڵ نەگری
گوڵێ ناپشکوێ تا بولبولی سوبحێ بە کوڵ نەگری
بەری نابێ درەختی باغی عالەم تا هەموو وەک یەک
بەیەک سۆز و بەیەک شۆر و بەیەک دەم چڵ بە چڵ نەگری

پەراوێز edit