ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٤٣. وەک مەدینە بێ نەبی بێ یا نەجەف بێ بێ عەلی
وەک مەدینە بێ نەبی بێ، یا نەجەف بێ، بێ عەلی
شاری غەزنەش ئێستە بێ مەحموودە وەک داریکەلی
حەیفە ئەوجی ئاسمان بێ زینەتی خورشید و ماه
سا خودا بیکەی وەکوو خورشیدی ڕەخشان مونجەلی

پەراوێز edit