ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٤٢. بەردی لۆمە و خشتی تەعنەی هێندە بۆ چوو ئاخری
بەردی لۆمە و خشتی تەعنەی هێندە بۆ چوو ئاخری
کۆمەڵی کرد و وتی دەیکەم بە خان و قەیسەری
تاقی قەیسەر شەقی برد بانگی کە لێکرد و وتی
کەی بە خان و قەیسەری ئەحمەق کراوە قەیسەری

پەراوێز edit