ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
١١. موبارەک بێ عەزیزم چوونە باغت
موبارەک بێ عەزیزم چوونە باغت
وەکوو غونچە بپشکوێ با دەماغت
لە دووری تۆ منیش با هەر وەکوو گوڵ
بەرۆکم دادڕم تا سەر لە داغت

پەراوێز edit