ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
٦٠. من لە ئەڵتافی درۆم پێ خۆشترە جوێنی سەریح
من لە ئەڵتافی درۆم پێ خۆشترە جوێنی سەریح
زەهرە شەککەر خەندەیی دڵ تاڵی لێوی دەم مەلیح
سوحبەتی ڕۆشن زەمیرانە بدا سەفوەت بە دڵ
غەیری ئاوێنە بزانم چی دەکا تووتی فەسیح
مشتەری مشتێ لە بارێ بۆ نموونە سەیر دەکا
کافییە بۆ ئەهلی دنیا تاقە یەک ئیشی قەبیح
پەنجەی ئەبرۆی بوو کە باسی خستە ڕوو شەققولقەمەر
پێکەنینی خاسەتەن ئیعجازی نایە دەم مەسیح
پەندی ناسح چارەسازی تینەتی بەدخوو نییە
کەی بە کەڵکی بڵح و نامەرد هاتووە نەوعی سەلیح
تێگەیشتوو بۆیە حەمدی عاشقی خوبان دەبن
کاری زوشتی کەس نەدی بیکا کە ئینسانی سەبیح

پەراوێز edit