ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
٦. بە مەنسوور و قەلەندەر قەت ئەبن ئەسکەندەر و دارا
بە مەنسوور و قەلەندەر قەت ئەبن ئەسکەندەر و دارا
بە ناحەق با بکەن خۆیان لە عالەمدا بەسەر دارا
لەسەر شاخی گوڵێ ئەم مەسرەعەی تیکرار ئەخوند بولبول
بە خەندەی غونچە قەت نابێ بکەم باوەڕ لەسەر پارا
لە بورجێکی بوخارا جیلوەیی دا میسلی مەه شاهێ
نەوەک هەر بۆ بوخارا بوو بووە ڕۆژی جیهان ئارا
بەیەک لەمعە لە ئافاقی بە جارێ کردە دەر زوڵمەت
لە دڵدا هەر بە ڕابوردن نەمابوو قووەتیش یارا
گەدایی کوچەیی ئولفەت کە نەیبووە قیسمەتی شاهان
بە ناچاری لەسەر تەختی جەدەلیانە لە ناو شارا
کە باسی موویەکم پرسی دەمی لێک کردەوە شانە
نەسیبی دۆستانم بێ جیهانی عەنبەری سارا
ڕەقیب گەر عەقڵی ببوایە دەکەوتە شوێنی ئەو شۆخە
دەگەییە ڕوتبەی ئینسانی لەگەڵ یاران لەبەر غارا
بەبێ لوتفی مەزانن ڕوو لە حەمدی گەر نەکا حەقییە
نەزاکەت مانیعە بۆ گوڵ کە تێکەڵ بێ لەگەڵ خارا

پەراوێز edit