ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
٢٣٤. شێواوە پەرێشانە دڵم حەقیە کە تەنگە
شێواوە، پەرێشانە دڵم حەقیە کە تەنگە
مەحروومە لە دیداری کەسێ شۆخ و قەشەنگە
خاریج لە خەیاڵی بەشەرە باسی زەریفی
نەرم و سپی و ناسک و مەهپەیکەر و شەنگە
عاشق کوژ و بێ ڕەحم و بە ئاشووب و بە قینە
بێ واسیتە پەیوەستە لەگەڵ ئێمە بە جەنگە
گەه ساحیر و گەه زاهید و هوشیارە گەهێ مەست
حاشا نە یەهوودە نە مسوڵمانە فەرەنگە
ئەم باری منە بیخەنە سەر شانی فەلەک جا
ئەو وەختە دەزانی کە دڵم بۆ چی کەشەنگە
شەیدایە وەکوو من لە فیراقی وەتەن و یار
گەر فیل و ئەگەر دێو و ئەگەر شێر و نەهەنگە
تەئسیری نەبوو دادی من و شەکوەیی یارم
ئەم لەعلی بەدەخشانە دەڵێی پارەیی سەنگە
لەو ساوە کە بوومە هەدەفی دیدەیی مەستت
وەک تەرکەشە جلدم بنی موو نووکی خەدەنگە
ئەم ئەشکە بە سووری کە نیگاری ڕوخی زەردە
حەمدی ئەسەری هیجرەتی دڵدارە بە ڕەنگە

پەراوێز edit