ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
٢٣٠. دیدە بۆ مەغشووشە لێڵایی بەسەردا هاتەوە
دیدە بۆ مەغشووشە لێڵایی بەسەردا هاتەوە
هیجرەتە تەشریفی دووبارە لە دەردا هاتەوە
مەجلیسی ئولفەت کە گەرمی مەستی نەشئەی بادە بوو
هەر وەکوو ماتەم لە غەم پەردەی بەسەردا هاتەوە
دەس لەگەردنکردنی زلفت چ شیرینە خودا
سا لەتیکەی جەرگی شانە بەو کەمەردا هاتەوە
تۆ کە هەڵهاتی خۆر ئاوا بوو لە عەکسی ڕوومەتت
شوعلە ئەفشانی بە ڕوخساری قەمەردا هاتەوە
توخودا فەرموو بە پێوە بێرە بانی دیدەکەم
با تکەی کەم بێ گڵی زۆرە بەسەردا هاتەوە
چاوی تۆ خۆش بێ نەماوە تازە ئومێدی ژیان
لەت لەتی دڵمە لەگەڵ خوێنی جگەردا هاتەوە
ئینتیزاری قافڵەی غەم بووم لە ڕێوە بێتەوە
حەمدی وا هیجری موئەببەد خۆ لەبەردا هاتەوە

پەراوێز edit