ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
٢٠١. خودا دوو گوێی بە تۆ داوە و زمانێ
خودا دوو گوێی بە تۆ داوە و زمانێ
دوو ببیێ یەک بڵێ سریەی زمانێ
دوو مەجلیس بۆ ئیدارەی یەک وجوودە
چەپ و ڕاستی ئەوێ زانی دەزانێ
ئەگەر نەیکەی بە ڕاستە و چەپی ئەتفال
قەراری چەپ دەبێ ڕاستت نەزانێ
فەسادە دڵ ڕەئیس نەبوایە دەیکرد
مەجالیس لەم وجوودە خۆش گەڕانێ
جیهان وا چوو وەهایە وا دەبێ بێ
نە سەر بێ پێ، نە پێ بێ سەر دڕانێ

پەراوێز edit