ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
١٨٥. بە خیلافی قسەکەت شوکری بکا تا نوێژی
بە خیلافی قسەکەت شوکری بکا تا نوێژی
بەم هەموو خوێنە کە ڕشتی شتی جا دەسنوێژی
دەستی هەورازی نەبوو مەسلەحەتی وا زانی
کە بکا عەشقەری ئیقبالی دوو چاوی لێژی
عالەمی نایە کەو و کۆتەڵەکەی گرت و کوتای
هەر بە گێژ ڕازی نەبوو کردی بە واڵا بێژی
داوی تەزویری کە ڕستوویە لە دەهرا باقڵ
هەر زەمان بوویەتی داوی ئەمەلی هێند درێژی
هەموو کای کۆنی بە با کرد و گڕی تێبەردا
کە بکا دووکەڵەکەی چاوی فەلەک کل ڕێژی
چاوی لێ سوور بوو لە کەف لێوی کە پڕ بوو دیجلە
مەلەوان هارە لەوێدا قسەیی گەر بێژی
با وجوود داغە لە دڵیایە وتوویە و ئەیڵێ
خاکە ڕۆ ماوە خۆڵی بەسمە ئەوندەی گێژی
باری تا ئێستە نەبردۆتە قەراغ ئاوایی
ترسی لێدانی نەبووبێ کەری قەمچی چێژی
چڵی داری ئەمەلی غونچەیی خۆشبۆ ناکا
حەمدی دنیا ئەمەبێ وەک ئەوەبێ دەسنێژی
وەڵامی حەمدی بۆ شوکری فەزلی

پەراوێز edit