ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
١٣٠. بە کوێری چاوی دوژمن پێت بڵێم ڕوتبە و مەقاماتم
بە کوێری چاوی دوژمن پێت بڵێم ڕوتبە و مەقاماتم
غوڵامی پیرم و فەڕڕاشی ئەیوانی خەراباتم
نەما کەشتی ئومێد و گوڵشەنی شادی بەڕەڵڵا بوو
نە ئەرزم مەتڵەبە ئێستا نە موحتاجی سەماواتم
بە سیرەت گەر ببێ حائیل نییە بۆ دیدەنی دلبەر
لە عەینی فیرقەتا مەشغوولی ئاهەنگی مولاقاتم
ڕەزیلە چونکە دنیا خەزنەداریشی ڕەزیلانە
محەللی فەخرە فوقرم بۆ شەرەف بۆتە عەلاماتم
بە کەیوانی دەزانی مەسلەکی دێوانە کێوانە
بە ڕووتم تێدەگەی گەر تێبگەی ساحێب موهیمماتم
نەما حەققی حەیاتم ئەهلی غیرەت سا ئەجەل زوو بە
لەگەڵ ئەم ئەهلەدا نەکرێ قیامەت با حیساباتم
سەبر سەبری نەماوە تاقەتی چوو تاقەتم حەمدی
تەحەممول جا دەبێ بگرم هەتا ڕۆژی موکافاتم

پەراوێز edit