ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
١٠٧. لە باسی کەوسەرا بۆ من ئیشارەی چاوی کرد واعیز
لە باسی کەوسەرا بۆ من ئیشارەی چاوی کرد واعیز
قیاسی مەی چ غەددارە بە چۆڕێ ئاوی کرد واعیز
دیارە دۆزەخی هەرگیز لە باسی خولدی خۆش نایێ
کە باسی جەننەتم کرد چۆن بزانە ناوی کرد واعیز
وتی دەرکەن لە دڵ سەودایی پەرچەم عەرشی ڕەحمانە
بەجێ بوو ئەو قسەی ئەمما خەیاڵی خاوی کرد واعیز
کتێبی وەعزەکەی بوو دایدڕی لەو وەختەدا باقڵ
کە بۆ کفنی گەدا باسی جەوازی جاوی کرد واعیز
لەسەر چی ئاخۆ دامابێ فەقیرە بۆیە وا ئەمشەو
بەیانی خێری دەفعی حاجەتی داماوی کرد واعیز
وتی ئاخر زەمانە بۆیە باوە کوشتن و تاڵان
بەڵێ بێ دەستەڵاتە بۆیە بەند و باوی کرد واعیز
بە ڕووتی واعیزا دیارە کە دنیا هاتووچۆیێکە
جیهانی حەمدی تا مەحشەر بە یەک هەنگاوی کرد واعیز

پەراوێز edit