ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
٨٢. مەیتەری عەقڵم کومەیتی نەفسی زنجیر کردووە
مەیتەری عەقڵم کومەیتی نەفسی زنجیر کردووە
وەرنە جووتەی نەحسی بۆ جەبهەی فەلەک گیر کردووە
عومری من وا زۆر نییە ئێستە زەمانی عەیشمە
دەردی عەشقی نەوجەوانێ وا منی پیر کردووە
ڕەنگی سوورم بوو بە زەرد و قەلبی ساغم بوو بە داغ
ساحیرێکە زاهیر و پەنهانی تەغییر کردووە
قەت لە خۆم دا من گومان نابەم قەباحەت زەڕڕەیێ
موقتەزای تەبعییە ناحەق کە خۆی زویر کردووە
کافرێکە دەفعەیێ جوابی سەلامێکی نەبوو
سەد کەڕەت نامەم بە خوێنی دیدە تەحریر کردووە
کەس لەگەڵ زێوەر ڕەفاقەت ناگرێ ئەو ناعیلاج
خۆی بە وێڵداشی دەسیسە و مەکر و تەزویر کردووە

پەراوێز edit