ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
٦٣. ئەمڕۆ بە دووسەد غوسسەوە دڵ خەستە دووچارە
ئەمڕۆ بە دووسەد غوسسەوە دڵ خەستە دووچارە
بۆ هیجری ئەتۆ دەردی دڵم بۆتە شەرارە
ساڵ ساڵ غەمی هیجرانی ئەتۆ زیاتر ئەبینم
ئەمساڵ دڵی من تالیبی ڕووی عوشرەتی پارە
بێڕەحمی و بێمەیلی و ناپرسی لە حاڵم
لافاوی سروشکم کە دەڵێی سەیلی بەهارە
قوربان سەبەبی قەتلی منە سوحبەتی ئەغیار
بنواڕە دەروونم کە وەکوو کوورەیی نارە
بۆ عاجز ئەبم هەمدەمی ئەغیار و ڕەقیبی
گوڵڕەنگیی و گوڵ دیارە کە هەمسوحبەتی خارە
چۆن سینەیی من مەرکەزی دینار و درەم بێ
لەعلی لەبی تۆم بێ کە بەهای چین و تەتارە؟
گەر عاجز و گەر زویر و ئەگەر خوڕڕەم و شادی
بمبەخشە لەڕێی نەشئەی ئەو چاوەخومارە
دڵ بوو بە ئەسیری شەهی ئیقلیمی نەزاکەت
یاڕەببی بە تای پەرچەمی بیدەی لە قەنارە
گەرزێوەر ئەڵێن بۆچی نەکەوتە سەری کێوان؟
دێوانە گەلێ تالیبی نێو کووچەی شارە

پەراوێز edit