ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
٣١. چریکەی بولبولی دڵ شۆڕشی ئەفغانی پڕ جۆشم
چریکەی بولبولی دڵ، شۆڕشی ئەفغانی پڕ جۆشم
چ خۆشە! گەر بگاتە سەمعی یاری مەست و مەدهۆشم؟
بە نەشئەی چاوەکەی مەستم، کەوا ئوفتادەیی خاکم
وەگەر نا عالەم ئەیزانێ نە بەنگکێشم نە مەینۆشم
لە داغی لالەیی چیهرەی ئەڕێژێ دیدە سەیلی خوێن
لە حەسرەت سونبولی زوڵفی وەکوو عەبدی سیاپۆشم
لە هیجری خوسرەوی خووبان و شیرینی زەمان هەرگیز
نەکیسا و باربود ئەمشەو سەدای نایێتە بەر گۆشم
نەوەک هەر کوشتەیی تەعنەی ڕەقیب و تیری ئەعداتم
زەلیلی تالیعی خۆم و ئەسیری پەرچەمی تۆشم
مەڕەنجێ گەر دەهانبەستە و زوبان لاڵم لە خزمەتدا
لە گریە و ناڵە و شێوەن وەکوو پەروانە خامۆشم
چ موحتاجە بە زێوەر ئەو کە ماه و شاهی خووبانە
فەریدی عالەمە، بۆیە بە جیلوەی قەددی مەدهۆشم

پەراوێز edit