ئاڵەکۆک

وەفایی add_a_photo
وەفایی دیوانی وەفایی
١١٢. لە ژێر زولفی سیا ڕووی خستە دەر چاوی لە دونیا کرد
لە ژێر زولفی سیا ڕووی خستە دەر چاوی لە دونیا کرد
شەوی دی، سوبحدەم گۆیا، دەری مەیخانەیان وا کرد
بە ئاب و ڕەنگ و ڕوو حۆری، بە زولف و کاکوڵی غیلمان
گوڵاویان دا لە مەیخانە، غوباریان عەنبەرئاسا کرد
بە ڕەنگی چاوی خۆی ساقی لەبالەب جامی مەی گێڕا
بە تەرزی زولفی خۆی موتریب دەمادەم چەنگ و نەی چاکرد
خەرامان شاهی خووبان هات، هیلاکی دین و ئیمان هات
بە زولف و ڕوویی تابان هات، کە کوفر و دینی یەغما کرد
لە جیلوەی قامەتی بەرزی، لە عیشوەی زولفی سەد تەرزی
زەمین و ئاسمان لەرزی، سوجوودی ڕووی دڵارا کرد
شەکەرخەندەی گوڵی زاری، دڵی هێنامە هۆشیاری
مەگەر گوڵقەندی لێ باری، کەوا بیماری ئیحیا کرد
هەزار تا زولفی وەک سازێک، بە ناز بوو نەغمە پەردازێک
کە هەر سازە بە ئاوازێک، دوو دونیای پڕ لە غەوغا کرد
لە عەکسی شۆخ و شەنگێکە، جیهان گوڵ گوڵ بە چەنگێکە
هەر ئەوراقی لە ڕەنگێکە، بەیانی حوسنی یەکتا کرد
وەنەوشە و گوڵ لە باغان بوو، لە باغان شەو چراغان بوو
مەگەر دارووی نەساغان بوو، بە ڕوودا زولفی تاتاکرد
لە تاتا زولفی شەوکاری، درەخشا نووری ڕوخساری
لە هەر حەڵقێکی سەد تاری، هەزار خورشیدی بەرپا کرد
غورووری حوسنی خۆی وا بوو، دەمی پڕ خەندە کرد و چوو
کە بۆ خۆی ڕازی خۆی فەرموو، «وەفایی» بۆچی ڕیسواکرد؟
هەوا بۆنێکی چینی پەرچەمی کرد و وەکێوان کەوت
سەبا عەترێکی غونچەی زاری هێنا و ڕووی لە سەحرا کرد
نیشانێکی لە ئەنواری جەماڵی خۆی بە شەم بەخشی
سەراسەر جانی پەروانەی «پُر از» سووتان و سەودا کرد
نەسیمێکی لە باغی حوسنی خۆی هێنا بە گوڵدا دا
سەراپا بولبولی زاری «پر از» ناڵە و تەمەننا کرد
کەمان ئەبرۆیی پەیوەستی، بە غەمزەی چاوەکەی مەستی
کە دای تیرێکی سەردەستی، لە جیسم و جانی ئاوا کرد
مەگەر موژگانی نەشتەر بوو، حەکیمی چاوی دڵبەر بوو
کە خوێنی دڵمی پێ دەربوو، نەخۆشی خۆی موداوا کرد
کوتم: ئەی شۆخی چاومەستم، خەراب و عاشق و مەستم
بە ڕەحمەت بگرە ها دەستم، خوماری ئاشکارا کرد
دڵی دا دڵ شکستی خۆی، هەڵستا هات بە دەستی خۆی
بە جامێکی ئەلەستی خۆی، «وەفایی» شێت و شەیدا کرد

پەراوێز edit