ئاڵەکۆک

ناری add_a_photo
ناری دیوانی ناری
٧٤. زەرفی مینا شاهی من مەزرووفی ئەڵماسی دەوێ
زەرفی مینا شاهی من مەزرووفی ئەڵماسی دەوێ
وەک کونی ماکینە دەرزی تیژ و ڕەققاسی دەوێ
قەتعی ڕێگەی دۆڵەسوور و کانی گەرمی بەرمووان
هیممەتی چابوک سواری قەومی بڵباسی دەوێ
بەحری قوڵزوم تەجرەبەی قووڵی بە هەر کەس ناکرێ
ئیمتیحانی بێخی دەریا شەخسی غەوواسی دەوێ
چاوی مێروو موشکیلە تەشخیسی ئەو بێ زەڕڕەبین
ماهی نەو دۆزینەوەی ئەو، زیادە ئیحساسی دەوێ
وەزعی بێ زەرفی لەبۆ تۆ، ئیشی بێ زەرفی نییە
بوو، کە شمشێری مجەوهەر، مەحفەزی خاسی دەوێ
موختەسەر زەرفی زەریف و شەمعدانی وەک بلوور
شەمعی کافووری میسالی بێ گرێ و ڕاسی دەوێ

پەراوێز edit