ئاڵەکۆک

ناری add_a_photo
ناری دیوانی ناری
٣٠. تۆ کە مەشهووری بە لوتف و کەرەم و بەندەنەواز
تۆ کە مەشهووری بە لوتف و کەرەم و بەندەنەواز
مەزهەری نووری خوداوەندی مونەززەه لە نیاز
بۆ ئەکەی بەندەیی بێچارە موشابیه بە ڕەقیب؟
حەیفە تەشبیهی مەلا، یاخۆ مەلائیک بە بەراز
سۆزی بولبول کە وەکوو سۆزشی پەروانە نییە
نیسبەتی عیشقی حەقیقی مەدە هەرگیز بە مەجاز
بۆ مەگەر بێخەبەری زوو کە وتوویانە قەدیم؟
جەوهەری تیغی کەفی حەزرەتی مەحموودە ئەیاز
چ تەفاوت نییە بۆ من، چ لە نەزدیک و لە دوور
کەعبەیی قیبلەیی موئمین چ لە شام و چ حیجاز
شەرحی دووری نییە ئیمکانی بە تەحریری قەڵەم
دەفتەری میهر و موحیببەت نییە پایان بە تراز
غەزەلی نارییە ئیمڕۆ کە بە بێ مشتەرییە
هەر وەکوو کۆنە و پەسمەندەیی دووکانی بەزاز

پەراوێز edit